ردیف نوع کاغذ اندازه گرماژ برند قیمت واحد آخرین تغییرات
۱ A 4 ۸۰ Copy Max Hyper ۸۵۰۰ بسته ثابت
۲ A 4 ۸۰ Double A ۱۱۵۰۰ بسته ثابت
۳ A 4 ۸۰ Paper One ۱۰۵۰۰ بسته ثابت
۴ A 4 ۸۰ JK ۸۵۰۰ بسته ثابت
۵ A 4 ۸۰ Orion ۹۰۰۰ بسته ثابت
۶ A 4 ۸۰ High Bright ۹۵۰۰ بسته ثابت

تغییر یافته در ۱۱:۰۸ ۹۳/۱۲/۲۱