ردیف نوع کاغذ اندازه گرماژ برند قیمت واحد آخرین تغییرات
۱ کاغذ تحریر ۷۰ * ۱۰۰ ۷۰ بنفش ۸۲۵۰۰ بند افزایش
۲ کاغذ تحریر ۶۰ *۹۰ ۷۰ بنفش ۶۸۵۰۰ بند افزایش
۳ کاغذ تحریر ۶۰ * ۹۰ ۸۰ بنفش ۷۷۰۰۰ بند افزایش
۴ کاغذ تحریر ۷۰ * ۱۰۰ ۸۰ آپریل ۱۰۳۰۰۰ بند افزایش
۵ کاغذ تحریر ۷۰ * ۱۰۰ ۷۰ مکس پرینت ۷۸۱۰۰ بند افزایش

تغییر یافته در ۱۱:۰۸ ۹۳/۱۲/۲۱