مبلغ میانگین هرتن در پرفرم*نرخ تبدیل ارز کشور هدف به ریال ایران * میزان درصد هزینه ها( تعرفه گمرکی + مالیات بر ارزش افزوده + بازرسی + ترخیصیه + بازرگانی) /۱۰۰۰

به طور مثال خرید کاغذ از کشور کره را در نظر بفرمایید:

۹۴۰۰۰۰ وون*۴۰*۱۲۲ درصد=۴۵۸۷ تومان(قیمت تمام شده هر تن برای تحویل در بنگاه تهران)

توجه داشته باشید:

برای کالاهایی مثل مقوا پشت طوسی-ایندر برد-مقوا پشت سفید و … که تعرفه گمرکی ۱۵ درصدی دارند،درصد هزینه ها ۱۳۷ درصد میباشد.

برای کالا هایی مثل گلاسه و تحریر و … که تعرفه گمرکی ۵ درصدی دارند، درصد هزینه ها ۱۲۲ درصد در نظر گرفته میشود.

نکته: بعد از اعلام تک نرخی شدن ارز، نرخ خرید ارز تمام کالا ها یکسان میباشد…