در حال حاضر طی ابلاغیه دولت و همچنین بخشنامه بانک مرکزی تخصیص ارز برای کلیه کالاهای مجاز وارداتی یکسان و بر مبنای نرخی که در سایت رسمی بانک مرکزی (https://www.cbi.ir) اعلام میشود، ارز تامین میشود.