در حالی که همواره برنامه ها و مسیرهای صادرات گاز به اروپا از سوی وزارت نفت مورد مطالعه قرار گرفته و ایران به عنوان یکی از منابع جایگزین برای تامین گاز اروپا پس از روسیه مطرح است،اما در شرایط فعلی اولویت نخست صادراتی گاز ایران بازارهای موجود در حوزه خلیج فارس اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) علی رضا کاملی،مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران با بیان این که با بیان این که با بررسیهای انجام شده هم اکنون اولویت نخست صادراتی گاز ایران بنا به دلایل مختلف و قابل قبول، بازارهای موجود در حوزه خلیج فارس است، افزود: بازارهای کشورهای حوزه خلیج پارس مانند عمان، کویت، امارات، عربستان، بحرین و عراق از نظر فاصله مکانی به ایران نزدیک است و با احداث حداکثر خط لوله ای به طول ۲۰۰ کیلومتر می توان به بازار این کشورها دسترسی پیدا کرد و در زمان کمتری گاز را به این مناطق رساند، ضمن این که در سالهای اخیر این کشورها به این اعتقاد رسیده اند که منبع پایدار دیگری در زمینه واردات گاز به جز گاز ایران ندارند.

کاملی ایران، قطر و عمان را جز کشورهای دارنده گاز در منطقه معرفی کرد و افزود: از میان این کشورها، عمان هم اکنون با داشتن تاسیسات ال ان جی با ۲۰ درصد کاهش ظرفیت در حال فعالیت است. تولید گاز قطر تنها تاسیسات ال ان جی آن را کفایت می کند (این تاسیسات سالانه حدود ۷۷ میلیون تن ال ان جی تولید می کند) و امکان ظرفیت صادرات دیگری ندارد.

وی با اشاره به این که کشورهایی مانند عراق، عربستان، کویت و امارات نیز هر چند دارای منابع گازی هستند اما این منابع بطور عمده گاز همراه با نفت است و این کشورها ذخایر مستقل گازی ندارند، افزود: تولید این گازها نخست بر میزان تولید نفت مبتنی است؛ دوم بیشتر برای تزریق گاز به مخازن استفاده می شود و نمی تواند به عنوان منبع مطمئن عرضه گاز لحاظ شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران، هر چند عراق نیز دارای ذخایر قابل توجه گاز است، اما به دلیل شرایط موجود این کشور، به نظر نمی رسد تا سال ۲۰۱۸ یا حتی ۲۰۲۰ بتواند به این ذخایر دسترسی یابد.

این گاز به مصرف داخلی (نیروگاهها، پتروشیمی، حمل و نقل، تجاری، خانگی و صنعتی) و بخشی بدون شک به صادرات گاز اختصاص می یابد.

خبرگزاری ایسنا