طبق خبرهای رسیده از گمرک، هنوز اختلاف سلیقه بین گمرک ایران و اداره استاندارد بر سر اعلام کاربرد کاغذ گلاسه و کپی توسط اداره استاندارد باق است و این موضوع سبب شده که گمرک برای تمام گرماژهای گلاسه و همچنین کاغذ کپی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر بگیرد.از این رو واردکنندگان منتظر رایزنی های اتحادیه واردکنندگان و اداره مالیات بر ارزش افزوده با گمرک محترم برای حل این اختلاف نظر میباشند.خبرها حاکی از این است که تناژ زیادی از کاغذ گلاسه و کپی در گمرک شهید رجایی دپو شده و انتظار ترخیص بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند…