به گزارش ایرنا،’غلامرضا انصاری’ روز دوشنبه در سمینار آستارخان که درحاشیه هفتمین اجلاس بازرگانی گجرات برگزار شد افزود: ایران بهترین و اقتصادی ترین مسیر برای عبور کالاهای هندی ودیگر کشورها به روسیه است .

وی درپاسخ به سوال یکی ازشرکت کنندگان درخصوص تحریم ها اظهارکرد: ایران ۳۵ سال است که با تحریم مواجه بوده است و همسایگان ایران بهترین سرمایه برای ایران هستند.

بختیاری یکی ازاعضای هیات ایرانی درنشست آستاراخان گفت : پیشنهاد راه اندازی خط هوایی مستقیم بین تهران و آستاراخان داده شده است که تاکنون پاسخی داده نشده است .

وی افزود : ما مجبوریم برای سفرهوایی به استاراخان ازدیگر مسیرها استفاده کنیم .

نماینده آستاراخان نیز گفت : ما پیشنهاد ایران را برای راه اندازی مسیر مستقیم پروازی به دراختیار مسکو قرار داده ایم .

منطقه آستاراخان یک بخش ازناحیه جنوب روسیه ووابسته به منطقه اقتصادی ولگا می باشد واقع شدن این منطقه در تقاطع مسیرهای تجارت ، بسترهای مناسبی را برای توسعه ی زیر ساخت های حمل و نقل منطقه فراهم آورده است.

منطقه آستاراخان یک قطب استراتژیک وبا اهمیت حمل ونقل می باشد که راه های آبی دریای خزر و رود ولگا را به شبکه خطوط آهن و بزرگراه های روسیه متصل می کند.

قطب حمل ونقل آستاراخان درکوتاه ترین مسیر اتصال اروپا ازطریق روسیه به شرق اسیا وآسیای مرکزی وکشورهای هند و پاکستان در اقیانوس هند قرار گرفته است.

اکبر ترکان معاون رییس جمهوری و دبیر مناطق آزاد تجاری واقتصادی کشور نیز در سمینار کشوری افغانستان که بعدازظهر امروز برگزار شد به تشریح موقعیت بندر چاربهار ایران پرداخت .

سفیر افغانستان دردهلی نو در این اجلاس با خیر مقدم به ترکان گفت: بندر چابهار زمینه ارتباطات بین افغانستان و هند را از طریق ایران فراهم می کند.

شیدا محمد ابدالی اظهار کرد ما برای توسعه بندر جابهار که می تواند توسعه اقتصادی افغانستان را نیز به همراه داشته باشد اهمیت زیادی قائل هستیم .

نماینده افغانستان گفت : افغانستان با ایران، هند وپاکستان رابطه خوبی دارد وروابط افغانستان با پاکستان نباید باعث نگرانی شود.

دردومین روز برگزاری هفتمین اجلاس تجاری گجرات نمایندگان کشورها در سمینارهای کشوری شرکت کردند.

ترکان مشاور رییس جمهور ودبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان وهیات همراه که برای شرکت در هفتمین اجلاس تجاری گجرات پویا به هند سفرکرده بود روز شنبه ازچند مجتمع صنعتی، پالایشگاهی وتولید فولاد درشهر سورات ایالت گجرات بازدید کرده بود.

ترکان همچنین روزگذشته دردیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند پیام کتبی روحانی برای سفر به ایران را تسلیم وی کرد.

هفتمین اجلاس تجاری گجرات پویا که ازروزیکشنبه درگاندینگر درغرب هند باحضور دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان و تجار ۱۰۰ کشور جهان آغاز شده بود دوشنبه شب به کار خود پایان داد.